Hver fane (sep-aug) ovenfor innholder delmål for Moss menighet, som skal være til hjelp for å oppnå et fullstendig 3 måneders (eller et 1 måneds) matvare- og beredskapslager i løpet av 1 år. Det er også flere små mål i fremtidsrettet livsførsel på samme målark. Det vil komme et lignende målark hver måned, som vil bli utdelt i kirken.

BUDSKAP FRA DET FØRSTE PRESIDENTSKAP

Kjære brødre og søstre

Vår himmelske Fader skapte denne vakre jorden, med all dens overflod, til vår nytte og gavn. Han ønsker å dekke våre behov når vi vandrer i tro og lydighet. På kjærlig vis har han befalt oss å «[forberede] alt som er nødvendig» (se L&p 109:8), slik at vi, om vi skulle møte vanskeligheter, kan forsørge oss selv og våre naboer samt støtte biskopene i å hjelpe andre.

Vi oppfordrer Kirkens medlemmer over hele verden til å forberede seg på vanskelige tider ved å ha et grunnleggende forråd av mat og vann samt økonomiske reserver.

Vi håper dere vil være kloke når dere bygger opp deres forråd av mat og vann og deres økonomiske reserver. Overdriv ikke. Det er for eksempel ikke fornuftig å sette seg i gjeld for umiddelbart å skaffe seg et matvarelager. Med grundig planlegging kan dere over tid bygge opp et hjemmelager og en økonomisk reserve.

Vi innser at noen av dere kanskje ikke har økonomiske ressurser eller plass til et slikt lager. Noen steder er det forbudt ved lov å lagre store mengder mat. Vi oppfordrer dere til å lagre så mye som omstendighetene tillater.

Må Herren velsigne dere i denne oppgaven.

 

                                                  Det første presidentskap

                                                  (Fra brosjyren ”Forbered alt som er nødvendig” 2006)

 

MÅL I FREMTIDSRETTET LIVSFØRSEL FOR MOSS MENIGHET

Hvorfor det nå fokuseres på et lager som er 3 måneder (eller 1 måneds) istedenfor 1 år er at dette målet er oppnåelig for alle samt at vi lærer alle prinsippene rundt det å skaffe og rullere et matvarelager. Når vi har oppnådd dette mål kan vi gå videre.


I fanen for september er det også vedlagt en oversikt over hva man trenger i et matvare- og beredskapslager pr. person i 1 måned, 3 måneder, 6 måneder og 1 år.


Oversikten er delt opp i et Grunnlager som inneholder det du trenger (hovedsaklig bestående) av mat for å overleve i henholdsvis 1, 3, 6 og 12 måneder. (ca 2300 kcal og 70 g proteiner pr. dag). Dette vil være veldig ensformig å spise av – men vi overlever.


Utvidet lager består av varer som gjør kosten mer allsidig og spennende samt at det er varer vi ”ikke greier oss uten”.


Målene hver måned vil bestå av vareslag fra disse to kategoriene, men for å oppnå et fullstendig lager - som er målet – så må vi også ha med varer i fra kategorien Fullstendig lager.


Under kategorien Fullstendig lager er det satt opp varer for å vise hva man trenger for å kunne ha et fullt lager. Siden vi alle har forskjellig smak og vaner er dette kun et forslag til matvarer som må justeres i henhold til hver persons smak, allergier og vaner. Her må vi velge selv hver måned hva man ønsker å skaffe til veie for å ha et fullstendig matvare- og beredskapslager. Det jeg har satt opp er kun et forslag.


Det er så viktig at du/dere velger mat, både i Utvidet lager og Fullstendig lager, som vil bli spist. Fordi for å oppnå suksess med et matvarelager MÅ MAN RULLERE. Se på matvarelageret som ”din butikk”. Hent maten fra denne ”butikken når du/dere trenger den. Når du kjøper inn nye varer til din lille ”butikk”, så setter du de bakerst (eller bruker den sist). Det er viktig at den mengde mat som er i matvarelageret opprettholdes til en hver tid. DA MÅ MAN HA MAT I MATVARLAGERET MAN BRUKER TIL VANLIG for at dette skal fungere.


En del av dere har sikkert allerede en del av varene/tingene man burde ha i et matvare- og beredskapslager. Fordelen med det er at da kan dere bygge på dette for å oppnå et fullstendig lager for 3 måneder (eller 1 måned).


I kjølevannet av dette vil det sikkert komme opp en del spørsmål bl.a om emner som er nevnt nedenfor:
Lagerplass og lagring/oppbevaring
Felles innkjøping av større kvanta
Hvordan tilberede korn, soya, tørkede belgfrukter slik at det smaker godt - Oppskrifter
Økonomi
Rullering
Dyrking av egen mat
Hvor mye mat trenger et barn

Disse og flere emner vil bli tatt opp i løpet av året, men trenger dere informasjon om dette snarest så ta gjerne kontakt med meg.
På denne privat nettsiden om beredskapslager, hjemmelager og fremtidsrettet livsførsel vil det innholde all materiale som er blitt utdelt på søndagene samt mer informasjon, tips og råd. Her er all informasjon samlet på en plass.


Alle innspill, tips, råd og informasjon som kan være nyttig når vi nå tar fatt på å følge Herrens bud med å ha et matvare- og beredskapslager, mottas med takk.


Når vi følger disse målene, både matvarelagermålene og de andre målene i fremtidsrettet livsførsel hver måned så vil vi alle som enkeltpersoner, familier og menighet stå sterkere rustet til hva som enn måtte komme i vår vei i fremtiden. Herren vil hjelpe oss å finne utveier og han vil beskytte oss når vi gjør som han sier.

Cathrine Apelseth-Aanensen
Velferdspesialist i Moss menighet
E-mail: velferd@eblix.com